+381 65 965 000 1 info@advokatzrenjanin.rs

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

Da li se trudnici ili porodilji može otkazati Ugovor o radu?  Zakon o radu, u svom posebnom delu koji nosi naziv Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu izričito reguliše ovu problematiku. Po članu 187. st.1 Zakona o radu, za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva,...

Ko je advokat?

Ko je advokat i kako se postaje advokat?Počev od najvišeg pravnog akta, Ustava, treba istaći njegov čl.67, koji reguliše pravo na pravnu pomoć i advokaturu kao samostalnu i nezavisnu službu pružanja pravne pomoći.Nadalje se ovaj pojam razrađuje kroz Zakon o...

Autorska prava na internetu

Naš Zakon o autorskim i srodnim pravima u čl.2 definiše autorska prava kao „ originalnu duhovnu tvorevinu autora, izraženu u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i...
Gde je nestala pretpostavka nevinosti?

Gde je nestala pretpostavka nevinosti?

Jedno od uobičajenih pitanja koje bi znatiželjni postavili advokatima, (jer svi moramo biti svrstani u kalupe, kako drugačije poimati život, je l’)  kako se oseća kada brani krivce. A otkud vi znate da su krivi?-ja tako odgovaram. A onda sledi: Ako ih je policija...
Obaveštenje

Obaveštenje

Usled promena koje su u našoj zemlji izazvane virusom korona, u skladu sa merama koje je donela Vlada Republike Srbije, a naročito imajući u vidu Odluku o proglašenju vanrednog stanja, advokatska kancelarija posluje ograničeno i samo u predmetima koji imaju karakter...
Troškovi obrade kredita

Troškovi obrade kredita

Jedno od aktuelnijih pitanja danas je -da li su banke imale pravo da naplate takozvanu naknadu za obradu kreditnog zahteva, a ako su i imale, u kom to iznosu i zašto procentualno u odnosu na iznos odobrenog kredita. Nadalje se nameću pitanja koje su to radnje...