Sporazumni razvod braka se ostvaruje zaključivanjem pismenog sporazuma o razvodu, koji obavezno mora sadržati i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine.Roditeljsko pravo se može vršiti sporazumno ili samostalno i saglasnost o ovom pitanju se obavezno unosi u sporazum o razvodu braka.

opširnije