+381 65 965 000 1 info@advokatzrenjanin.rs

Advokatska tarifa

Advokat Sonja Hornjak

ADVOKATSKA Tarifa

Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj radu skladu sa zvaničnom tarifom koju donosi Advokatska komora Srbije.

Svaki advokat je dužan da se tarife pridržava.

Zvanična Tarifa o nagradama I naknadam troškova za rad advokata na snazi je od 2014.godine.

Advokat može, u dogovoru sa strankom da umanji iznos nagrade za 50%.

Tarifa o nagradama I naknadama troškova za rad advokata ne predstavlja tajni podatak i može svako izvršiti uvid u nju.

U prilogu ovog teksta nalazi tabelarni prikaz Tarife.

Ceo tekst tarife se može pogledati na sajtu paragrafa.

 

Želite li nešto da nas pitate? Pišite nam!

1 + 5 =

PIB: 109850478
MBR: 57402318
Telefon: +381 65 965 000 1
Email: info@advokatzrenjanin.rs
Adresa: Jevrejska 3, lokal 74, Zrenjanin