+381 65 965 000 1 info@advokatzrenjanin.rs

Ko smo mi?

Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima.

Advokatska kancelarija iz Zrenjanina koja se bavi različitim oblastima prava, koja uključuju:

 

 • Zastupanje u parničnim i krivičnim postupcima
 • Zastupanje pred prekršajnim sudovima
 • Zaštitu intelektualne svojine itd

Pravna pomoć

U skladu sa Zakonom o advokaturi, to podrazumeva:

davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja; sastavljanje tužbi i drugih podnesaka; sastavljanje ugovora i drugih isprava; posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa; obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

  Inovativnost

  Digitalizacija je unela promene u sve segmente društva.

  Autorska dela su počela da nastaju i na internetu, samim tim se javila potreba za njihovom zaštitom na mreži. Oslanjajući se na tradicionalnu ulogu advokature u društvu, prilagođavamo se nadolazećim promenama i u tom smislu stičemo nova znanja, kako bi pravna pomoć bila što adekvatnija.

   Advokatska kancelarija Sonje Hornjak nalazi se u Zrenjaninu na adresi Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2/8. Obuhvata različite oblasti rada poput: Naknade štete, ugovornog prava, porodičnog, naslednog, krivičnog i prekršajnog prava.

   Šta znači pravo na pravično suđenje?

   Čl.32 Ustava Republike Srbije propisuje:
   Svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega.

   Koliko obično traje sudski postupak?

   Ovo je često postavljano pitanje, zbog čega građani iz straha da će sudski postupak predugo trajati, esto pdustaju od upuštanja u isti.
   Važno je napomenuti da je od 2016.godine na snazi Zakon o pravu na suđenje u razumnom roku, a koji ima za cilj upravo zaštitu građana od bespotrebnog prolongiranja sudskih postupaka.

   Kako mogu da izaberem advokata?

   Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata i položilo advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom.
   Advokata možete izabrati uvidom u Imenik advokatske komore Srbije, a u skladu sa mestom prebivališta, preporukom, sasvim slobodnim izborom.

   Koji su troškovi sudskog postupka?

   Pre upuštanja u sudski postupak, građani se pitanju koliko će to troškova da izazove, što je najčešće nemoguće predvideti.
   Troškovi sudskog postupka podrazumevaju troškove angažovanja advokata, čiji se troškovi obračunavaju u skladu sa zvaničnom Tarifom o nagradama i naknadama za rad advokata, zatim sudske takse koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o sudskim taksama, te troškove angažovanja veštaka, putnih troškova, a sve u zavisnosti od vrste sudskog postupka, koji je pokrenut.

   oblasti rada

   Naknada štete

   Podnošenje tužbi radi naknade materijalne i nematerijalne štete (pretrpljeni fizički bol, strah, duševni bol zbog: umanjenja životne aktivnosti, naruženosti itd.), zastupanje u svim postupcima naknade štete.

   h

   Ugovorno pravo

   Advokat je tu u svim fazama nastajanja ugovora, od njegovog začetka, prilikom formulisanja oređenih ugovornih odredbi, savetovanja klijenata, sve do njegove realizacije.

   Porodično pravo

   Svaki aspekt života, pa i oni najlepši,  mogu doneti neke svoje terete. U domenu porodičnih donosa, može doći do razvoda, pitanja podele imovine, starateljstva i alimentacije, ali i do nasilja u porodici, koje je regulisano Krivičnim zakonikom.

   i

   Nasledno pravo

   U oblasti naslednopravnih odnosa, advokat pruža usluge sastavljanja zaveštanja (testamenta), ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i poništaja testamenta ili ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje u ostavinskim raspravama itd

   Krivično i prekršajno pravo

   U oblasti rada advokatske kancelarije ulazi i odbrana u krivičnim postucima, zastupanje oštećenih, kao i odbrana maloletnih lica i zastupanje oštećenih maloletnih lica u krivičnom postupku, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Krivičnim zakonikom.

   Sastavljanje isprava

   Advokat se bavi i sastavljanjem svih vrsta isprava, izjava, različitih vrsta ugovora kao i punomoćja, koja su u skladu sa zakonom i propisima.

   – ACTORI INCUBIT PROBATION –

   Teret dokazivanja je na tužiocu.

   Pronađite praktična rešenja i savete

   putem našeg bloga

   Gde je nestala pretpostavka nevinosti?

   Gde je nestala pretpostavka nevinosti?

   Jedno od uobičajenih pitanja koje bi znatiželjni postavili advokatima, (jer svi moramo biti svrstani u kalupe, kako drugačije poimati život, je l’)  kako se oseća kada brani krivce. A otkud vi...

   opširnije
   Obaveštenje

   Obaveštenje

   Usled promena koje su u našoj zemlji izazvane virusom korona, u skladu sa merama koje je donela Vlada Republike Srbije, a naročito imajući u vidu Odluku o proglašenju vanrednog stanja, advokatska...

   opširnije
   Troškovi obrade kredita

   Troškovi obrade kredita

   Jedno od aktuelnijih pitanja danas je -da li su banke imale pravo da naplate takozvanu naknadu za obradu kreditnog zahteva, a ako su i imale, u kom to iznosu i zašto procentualno u odnosu na iznos odobrenog kredita.

   opširnije

   Želite li nešto da nas pitate? Pišite nam!

   8 + 2 =

   PIB: 109850478
   MBR: 57402318
   Telefon: +381 65 965 000 1
   Email: info@advokatzrenjanin.rs
   Adresa: Jevrejska 3, lokal 74, Zrenjanin